סדנאות


פרק מהספר

סדנת הכי טוב בדרך

מסע משנה חיים

מסע משנה חיים

הלביאה שבך

הלביאה שבך

השרדות

הישרדות

אהבה בטבע ובמקורות

אהבה בטבע ובמקורות

חנוכה

חנוכה

הצלת חיים

הצלת חיים

מנהיגות -מהלכה למעשה

מנהיגות - מהלכה למעשה

מובילים את הדרך

מובילים את הדרך

עשרת הדיברות

עשרת הדיברות

סדנת הכי טוב בדרך

סדנת הכי טוב בדרך

סיפורי מסעות

סיפורי מסעות